Information om cookies (kakor)

Crazy Candy Clubs webbsida använder sig, precis som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen online. Cookes är små textfiler som läggs på din dator, mobil eller surfplatta när du använder vår webbsida.

Cookies hjälper oss att:

– Ge dig relevant information på vår och andras webbsidor. 
– Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
– Gör att websida fungerar så bra som du förväntar dig.
– Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans funktionalitet och prestanda samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser. 
– Möjliggöra att du enkelt kan sprida vidare innehåll i sociala medier.
– Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder vår webbsida.

Vi använder inte cookies till: 

-Att spara någon personlig information utan ditt samtycke. 
– Att skicka vidare någon personlig information till tredje part.
– Att samla in någon känslig personlig information.

Din tillåtelse att använda cookies

Om inställningarna i den webbläsare du använder när du besöker vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller stänga av helt om du önskar detta. Vi kan dock inte garantera att webbsidan fungerar så bra som du förväntar dig då. Hur du gör detta varierar något mellan olika webbläsare men finns beskrivet om du söker i din webbläsares hjälpsida.

Önskar du ytterligare information om cookies hänvisar vi dig till Post- och telestyrelsens webbsida.

Köp & Kundvillkor

SÄLJARE av beställd vara/tjänst

Avtal ingås mellan dig (”Kunden”) och Entertain Us Afterwork med organisationsnummer 516411-6948 nedan benämnd säljaren. 

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om säljaren framgår på Webbplatsen. 

För att genomföra en beställning måste Kunden ha fyllt 20 år. Med kund avses en fysisk person. 

Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor. 

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att ordern är processad för betalning eller faktura skapats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett, eller vid val av faktura när ordern är skapad, är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. 

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från säljaren. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får max-antalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå  Säljarens villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar på grund av ovan nämnda skäl innehåller vi en avbokningsavgift om 100 kronor.

Säljaren kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig biljettutgivaren. 

Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av biljett likvid och/eller service- och/eller distributionsavgifter, pga inställt evenemang, skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall. 

Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övriga villkor för köp som inte avser biljetter.

För andra produkter än biljetter tillämpar Säljaren Konsumentköplagen.

Betalningssätt

Betalning sker i förskott via betalkort, förskottsfaktura eller enligt annan överenskommelse.